27 Aralık 2016 Salı

MEME ESTETİĞİ

Meme estetiklerinin birkaç çeşit olduğunu, hastanın isteklerine göre uygulanan yöntemin  değişiklik gösterdiğini biliyorsunuz. Memelerde temel olarak büyütme, küçültme ve dikleştirme ameliyatları yapılır. Hastamızın yaşına, cildinin elastikiyetine, doğum yapıp yapmadığına,  çocuk emzirip emzirmediğine göre uygulanan yöntem değişir. Bu nedenle hastayla konuşur ve meme estetiği tekniği seçeriz.

Küçültme ameliyatlarında iki teknik kullanırız. Inferior pedikül dediğimiz yöntem bugün özellikle Amerika’da çok uygulanan bir tekniktir. Bunda iz biraz daha fazla olmakla beraber oldukça güzel bir şekil o anda ortaya çıkar. Vertikal teknikte ise iz daha az olmakta, fakat bazen son şekle ulaşmak için küçük bir revizyon gerekebilmektedir.

Büyütme ameliyatlarındaysa silikonların insana göre nereye yerleştirileceği kişiye göre değişebilir. Kas altı, süt bezi altı ve  yarı kas altı(Dual plan) gibi tekniklerle gerçekleştirilebilir. Dual plan tekniği oldukça yeni ve popüler bir tekniktir. Bizimde en çok kullandığımız ameliyat tekniğidir. Bu arada koltuklatından, meme altından ve meme başından girme tekniklerini uygulamaktayız.

Dikleştirme ameliyatlarında ise vertikal teknik kullanıyoruz. Çok az bir izle dikleştirmeyi sağlamaktayız. Sizin kendi dokunuz yeterliyse sadece kendi dokunuzla, eğer değilse küçük bir silikonla mükemmel dikleştirmeye yine ulaşıyoruz.

Tüm bunlar dışında asimetrik meme problemi varsa simetri için gereken işlem yine yukarıda anlattıklarımızın kombinasyonudur. Simetri sağlanması için hangisi gerekiyorsa onları uygulayarak meme estetiğini sağlamış oluyoruz.www.drselahattintulunay.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder